Null stress med bare 50....
Sakte kommer fritids-og selskapsNorge i gang igjen, og du er velkommen til å legge festen til Espedalen Fjellstue;  
vi har bevertning og sengeplass for inntil 100 gjester, svært gode fasiliteter for underholdning og aktiviteter,
og ikke minst;
en fantastisk atmosfære.

Det Lille stedet med
de Store opplevelsene

30.januar 2021
Trekkspill-Treff med Sigmund Dehli, Gunnar GP, Dølakvartetten m.fl.

Februar
Humorweekend

Påsken 2021

Country-Påske

 

1-2.oktober
Skåbu Maraton