Gruvedrift var viktig sysselsetning i Espedalen to perioder: på 1600-tallet etter kobber og på 1800-tallet etter nikkel. Gamle gruveinnganger kan sees flere steder i dalen. I nordenden av det 13 km lange Espedalsvannet finnes rester etter smelteverk og bosetning fra gruvetiden.

Faktisk bodde det 700 mennesker på stedet i gruvedriftens gullalder.

I Espedalen finnes Norges største samling av store jettegryter – Helvete. 

Nikkelovnen ved Espedalen Fjellstue ble gjenoppbygget for endel år siden og står som symbolet på industritiden i Espedalen.