varranger main.PNG

Dette trenger du minimum:

1 laptop eller vanlig pc med Windows 

1 vArranger lisens

1 MIDI-trekkspill, Masterkeyboard e.l.

1 MIDI-USB kabel

1 audiokabel fra pc til lydanlegg

Dette kan du ha i tillegg:

1 eksternt lydkort

1 MIDIpedal for start/stop, fill etc
1 ekstra dataskjerm, fex med USB-C

1 USB-"dongle" for medflytting av lisens

Keyboard
Typing on a Computer