top of page

MIDI-system
kan bygges inn i alle instrumenter hvor en kan lage en kontakt for hver tangent (tone).
Svært vanlig er MIDI-innbygging i trekkspill,men alle tangentinstrumenter kan brukes.-

?

Når du ønsker å få MIDI i et instrument så anbefaler vi å reflektere litt over behov og bruk.

Mange trekkspillere ønsker seg muligheten for el.bass og styring av en akkompagnementsenhet.

Da trengs kun MIDI på Bass-siden. Dette er det mest krevende inngrepet i instrument, men likevel det som berører den akustiske trekkspill-lyden minst.

!

MIDI på diskantsiden kan oppleves som mye morsommere musikalsk, men stiller faktisk høye krav til musikkforståelse og instrumentbruk for at det skal høres "riktig" ut for tilhøreren.

 

MIDI-montering på 1,2,3,4,5

 

1 BASS-SIDEN

Kontaktsystem monteres på bass-stengene, det er 12 for grunnbass, og 12 for akkordbass. Inngrepet er tidkrevende og krever stor nøyaktighet.

2 DISKANT-SIDEN

Kontakter lages ved å montere en minimagnet på hver knapp- /tangentstang. I tillegg må det monteres en printplate tvers over diskantsiden hvor sensorene er plassert, en for hver tangent. Kontakt skjer når magneten kommer nær sensoren. 

 

 

3 BELGEN

Signal-og strømkabel mellom bass og diskantsiden legges i nedre del av belgen med en rekke sløyfer slik at belgføringen ikke påvirkes. 

4 STRØM OG SIGNAL 

MIDIsystemet trenger strøm-tilførsel, og standard er 5-12VDC, avhengig av produsent. I tillegg trengs kabel for MIDIsignalet.

 

På diskantsiden er det vanlig å montere en 5 pins DIN-kontakt på undersiden av spillet slik at strøm kan tilføres fra en batterieliminator.

Vi foretrekker å lage strømuttak fra lydmodulen slik at man slipper en ekstra boks.

 

 

5 BLENDING

Vi anbefaler å blende(mute) et bassregister. Årsaken er de utvidede musikalske muligheter når den akustiske akkordbassen sperres fra lydbildet.

bottom of page