top of page

Mange kirker ønsker å beholde pipeorgelets integrasjon i kirkerommet, samtidig som behovet for vedlikehold og fornying og hensynet til realistisk budsjett ofte tvinger frem å tenke digital løsning,

 

Løsningen er å kombinere en digitalorgel  med det eksisterende pipeorgelet.

Man skifter ut spillepult med Allen konsoll som inneholder styringselektronikk for pipene som beholdes, samt nødvendige digitalstemmer. De digitale orgel-stemmene reproduseres via skjulte høyttalere som intoneres sammen med de eksisterende pipene.

 

Allen Organs er ledende i verden på slike løsninger på grunn av lang erfaring og innovativ teknologi. I tillegg produseres absolutt alt hos Allen fabrikken slik at kunnskap og service er på ett sted.

Prosessen starter med evaluering av det eksisterende orgelet; hva som beholdes og hva som må skiftes. Deretter velger man digital orgelmodell og Allen fabrikken i USA forestår produksjon og deretter installasjon av den tekniske styringsløsningen av pipene.

Kontakt oss for befaring og tilbud

Telefon   (+47) 41 43 40 00

Epost  post@norsketangenter.no

Flere eksempler på kombinasjoner:
bottom of page