top of page

MULTIMEDIA - et omfattende begrep;  
 

 bilde, lys, lyder, musikk

, og ikke minst kombinasjon, produksjon og bruk av disse.

som omfatter  sanser, 

Det digitale språket

Det finnes mange "språk" og definerte filformater for DIGITAL mediakommunikasjon; MIDI (lyd), DMX (lys), MADI (lyd), DALI (lys), mp3(lyd), wav(lyd), avi(bilde). Flere finnes og stadig flere utvikles. Nevnt her de mest allment kjente.

 

Men; mennesker er ANALOGE !
Det er analog lyd vi hører og "analoge" bilder vi ser. Lydanlegg og skjerm som reproduserer lyd og bilde er derfor også en del av multimedia-familien.
Ganske uunnværlige faktisk...

Allen sin siste nyskapning heter GeniSys og de siste orgelmodellene kan suppleres med denne interne lydmodulen. På orgelet er det dedikerte registerknapper for GeniSys; her tilvelges stemmer/instrumentlyder fra de over 200 i GeniSys.

 

I tillegg er en rekke andre nyttige funksjoner lagt inn i enheten, den betjenes vha. en touchskjerm  i orgelkonsollen.

Instrumentsamplingene er svært autentiske og betegnes som studiokvalitet.

________________________________

Hva er M I D I

 

MIDI-(Musical Instrument Digital  Interface) er et dataspråk som digitalt musikk- og lydutstyr "snakker". Det gir  kommunikasjon  for både tangenter(noter), registrering og lydbehandling som anslagsfølsomhet, volum m.v. MIDI har faktisk siden 80-tallet vært benyttet mellom musikk-og datautstyr. Når en tangent kan sende "sitt" signal til en synth trengs ikke flere klaviaturer, derved oppstod begrepet "lydmodul"; en synthesizer uten tangenter. Allen var leverte tidlig MIDI på sine orgler, og muliggjorde-og gjør, derfor kommunikasjon til annet digitalt musikk og lydutstyr. 

 

Vi har skrevet innføringskurs i MIDI og DMX, samt laget en "digital" ordliste. Kontakt oss hvis du har spørsmål.

__________________________________

Navigator

Forløperen til GeniSys er Navigator, også en integrert lydmodul fra Allen. Denne har i likhet med GeniSys et stort lydbibliotek, og MIDIopptaker og avspiller.

Allen Ensemble

Allen detekterte behovet for en enkel lydmodul med kirkeorgel-lyder, og 2005 kom Allen Ensemble som er en frittstående lydmodul.

MIDI Assistant 

Dette er forløperen til Ensemble og inneholder i likehet med denne orgellyder som supplement .

bottom of page