Teaterorgler er tradisjonelle for USA. Du har kanskje hørt slike fra idrettsarenaer. Kontakt oss om modelldetaljer og pris.